Filkonvertering

Angir dato for eventuell automatisk innsjekking av utsjekket dokument i dokumentarkivet. Mens lagring av dokumenter til XS Office pågår, vil du se en fremdriftsdialog. Denne vil lukke seg automatisk når lagringen er fullført korrekt. Husk å lukke de av de nevnte Microsoft-programmene som kjører før du starter installasjonen. Hvis alle programmer som brukte felles kode-biblioteker… Continue reading Filkonvertering